City&Me

Digitalna podrška za interaktivne i održive zajednice

#cityandme

Komunikacija

City&Me pruža mogućnost aktivne komunikacije između stanara, upravnika zgrada i gradskih institucija. 

Zelene aktivnosti

City&Me podstiče aktivizam građana kroz nagrađivanje za aktivnosti poput šetnje, reciklaže i vožnje bicikle.

Glasanje

Putem City&Me aplikacije građani mogu učestvovati u transparentnom odlučivanju na nivou zgrada i lokalnih zajednica.

Tokenizacija

City&Me omogućava prikupljanje i razmenu tokena za određene proizvode i usluge na nivou grada ili zajednice.

City&Me je digitalni odgovor na potrebe građana da komuniciraju,
budu aktivni i deluju održivo u svojim zajednicama.

City&Me za aktivne građane

01

Učestvovanje u odlučivanju na nivou stambene ili lokalne zajednice

02

Nagrađivanje tokenima za „zelene aktivnosti“ poput šetnje, vožnje bicikle i recikliranja

03

Lako prijavljivanje problema, jasna dvosmerna komunikacija i informacije

04

Zamena tokena za vaučere, kupone, kao i kupovina direktno iz aplikacije

05

Plaćanje svih tekućih troškova, objedinjene naplata i sl. direktno iz aplikacije

06

Zamena tokena za sadnicu na javnoj površini

01

Učestvovanje u odlučivanju na nivou stambene ili lokalne zajednice

02

Nagrađivanje tokenima za „zelene aktivnosti“ poput šetnje, vožnje bicikle i recikliranja

03

Nagrađivanje tokenima za „zelene aktivnosti“ poput šetnje, vožnje bicikle i recikliranja

04

Zamena tokena za vaučere, kupone, kao i kupovina direktno iz aplikacije

05

Plaćanje svih tekućih troškova, objedinjene naplata i sl. direktno iz aplikacije

06

Zamena tokena za sadnicu na javnoj površini

01

Učestvovanje u odlučivanju na nivou stambene ili lokalne zajednice

02

Nagrađivanje tokenima za „zelene aktivnosti“ poput šetnje, vožnje bicikle i recikliranja

03

Lako prijavljivanje problema, jasna dvosmerna komunikacija i informacije

04

Zamena tokena za vaučere, kupone, kao i kupovina direktno iz aplikacije

05

Plaćanje svih tekućih troškova, objedinjene naplata i sl. direktno iz aplikacije

06

Zamena tokena za sadnicu na javnoj površini

City&Me za interaktivne stambene zajednice

01

Dvosmerna komunikacija  i lako zakazivanje sastanaka

02

Sprovođenje anketa i glasanja

03

Praćenje adekvatnih podataka putem panela za upravnike

04

Slanje računa i praćenje izvršenih obaveza

05

Organizacija sakupljanja recikažnog otpada i komunikacija sa nadležnim institucijama

City&Me za gradove i opštine

01

Dvosmerna komunikacija između grada i građana

02

Sprovođenje anketa i glasanja / odlučivanje na lokalnom nivou

03

Praćenje relevantnih statističkih podataka baziranih na aktivnostima građana

04

Podsticanje „zelenih“ aktivnosti i očuvanje životne sredine

01

Dvosmerna komunikacija  i lako zakazivanje sastanaka

02

Sprovođenje anketa i glasanja

03

Organizacija sakupljanja recikažnog otpada i komunikacija sa nadležnim institucijama

04

Slanje računa i praćenje izvršenih obaveza

05

Praćenje adekvatnih podataka putem panela za upravnike

01

Dvosmerna komunikacija  i lako zakazivanje sastanaka

02

Sprovođenje anketa i glasanja

03

Organizacija sakupljanja recikažnog otpada i komunikacija sa nadležnim institucijama

04

Slanje računa i praćenje izvršenih obaveza

05

Praćenje adekvatnih podataka putem panela za upravnike

City&Me za gradove i opštine

01

Dvosmerna komunikacija između grada i građana

02

Sprovođenje anketa i glasanja / odlučivanje na lokalnom nivou

03

Praćenje relevantnih statističkih podataka baziranih na aktivnostima građana

04

Podsticanje „zelenih“ aktivnosti i očuvanje životne sredine

City&Me za gradove i opštine

01

Dvosmerna komunikacija između grada i građana

02

Praćenje relevantnih statističkih podataka baziranih na aktivnostima građana

03

Sprovođenje anketa i glasanja / odlučivanje na lokalnom nivou

04

Podsticanje „zelenih“ aktivnosti i očuvanje životne sredine

Verujemo da veliki broj malih zelenih aktivnosti realizovanih putem aplikacije City&Me dugoročno može pružiti ogroman pozitivan uticaj na životnu sredinu!

Osvoji City&Me token i zameni ga za nagradu

City&Me meri „zelene“ aktivnosti korisnika i prema određenim kriterijumima dodeljuje nagrade – karte za pozorište, besplatan parking i vaučere za smanjenje troškova za komunalne usluge.

Na primer, ako voziš biciklu 180 km, dobićeš 1 CM token koji možeš zameniti za persionalizovano drvo u gradskom parku.

Osvoji City&Me token i zameni ga za nagradu

City&Me meri „zelene“ aktivnosti korisnika i prema određenim kriterijumima dodeljuje nagrade – karte za pozorište, besplatan parking i vaučere za smanjenje troškova za komunalne usluge.

Na primer, ako voziš biciklu 100 km, dobićeš 1 CM token koji možeš zameniti za persionalizovano drvo u gradskom parku.

Isprobaj City&Me!

Isprobaj City&Me!

Get it on Google Play

Isprobaj City&Me!

City&Me chatbot je intuitivni i interaktivni, nezavisni lokalni medij koji podstiče dvosmernu komunikaciju između grada i građana, pruža različite informacije koje su od značaja za građane i obezbeđuje različite pogodnosti za korisnike chatbota.

01

Redovno informisanje kroz 5 kratkih vesti

02

Specijalni popusti i kuponi isključivo za korisnike chatbot-a

03

Učestvovanje u gradskim anketama i prijavljivanje problema nadležnim institucijama

Samo na

04

Red vožnje i bitne servisne informacije

05

Informacije i kupovina karata za razne kulturne i zabavne događaje

06

Da bolje upoznaš svoj grad kroz zanimljiv kviz

01

redovno informisanje kroz 5 kratkih vesti

02

specijalni popusti i kuponi isključivo za korisnike chatbot-a

03

red vožnje i bitne servisne informacije

04

učestvovanje u gradskim anketama i prijavljivanje problema nadležnim institucijama

05

informacije i kupovina karata za razne kulturne i zabavne događaje

06

da bolje upoznaš svoj grad kroz zanimljiv kviz

Newsletter

Nagrade

Nagrade

Pišite nam
  Pišite nam
   Pišite nam
    Copyright © 2023 City and Me doo Niš

    info@cityandme.app  |  #cityandme

    City&Me Politika privatnosti